De Johannes Calvijnschool in Hoogeveen heet voortaan Het Koraal. Op 8 november jl. onthulden de vierjarige tweelingzusjes Kristel en Anouk van Dijk en de tienjarige tweelingbroers Lars en Corné van der Vinne de nieuwe naam en daarmee ook het nieuwe logo.

Onze school heeft 62 jaar de naam Johannes Calvijnschool gedragen. Niet lang geleden zijn de letters van de gevel gehaald en als je goed kijkt, kan je de gaatjes van de bevestiging van de letters nog zien.

Een nieuwe naam. Is er dan veel veranderd? Ja en nee. Door de jaren heen is het onderwijs anders geworden, maar onze basis is door de jaren heen gelijk gebleven.

Ons geloof en ons onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. We staan samen voor goed christelijk onderwijs. Het schoolteam, ouders en kinderen van onze school zijn geworteld in Christus. Dat is wat ons ten diepste bindt. Het is de basis voor onze manier van leven, werken en leren.

Die basis – ons geloofsvertrouwen –  is onveranderd en dat zal ook zo blijven. De veranderingen zitten vooral in het onderwijs zelf, want onderwijs is altijd in beweging.

Twee jaar geleden hebben we onze visie en missie onder de loep genomen. We wilden onder woorden brengen wat goed christelijk onderwijs betekent in deze tijd en wat we daarmee willen bereiken voor onze leerlingen.

Als we naar de geschiedenis van onze school kijken, dan zijn we dankbaar. Al ruim zestig jaar mogen we onderwijs op gereformeerde grondslag geven aan kinderen uit Hoogeveen en omgeving. Goed christelijk onderwijs. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kinderen scholing en opvoeding krijgen die past bij de opvoeding die ze voor hun kinderen wensen.

We hebben samen een opdracht. We gaan er samen op uit, samen de wereld in. Ouders en personeel hebben daarin een voorbeeldfunctie. We zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen en de school. We mogen ons vanuit onze talenten inzetten voor de kinderen en voor de wereld.

Er is aandacht voor verbondenheid. Niet alleen onderling, maar ook in de lessen die we geven. Kinderen werken op een nieuwe manier samen. Met hun eigen klasgenoten én met kinderen uit andere groepen. We hebben kindgesprekken waarin de leerkracht aandacht kan geven aan het unieke van elk kind. En we werken met thema’s. Kinderen leren daardoor niet alleen uit boeken, maar ook door het zelf te ontdekken en dat met elkaar te delen. Hoe creatief ze dat doen is zichtbaar in de school. Zelfs de leerkrachten leren daardoor nieuwe dingen van de kinderen.

Het is tijd voor een nieuwe naam. En die hebben we niet zomaar op een vrije woensdagmiddag bedacht. Nee, het was niet makkelijk, maar het is gelukt.

Kristel, Anouk, Lars en Corné hebben de nam onthuld. Wat hen zo bijzonder maakt, is dat ze zoveel op elkaar lijken. Zó hetzelfde, maar ook zó verschillend en uniek. Ze krijgen allemaal de ruimte om zich te ontwikkelen vanuit de eigen unieke gaven en talenten die ze hebben gekregen.

Het Koraal is onze nieuwe naam!

Koralen groeien in alle warme, schone zeeën en oceanen. De koralen vormen samen een rif door voort te bouwen op dat wat de koralen die die er voor hen waren hebben achtergelaten. Net zoals onze school die zich in ruim 60 jaar heeft ontwikkeld en waar we steeds weer mogen voortbouwen op dat wat anderen vanuit hun geloof en toewijding vóór ons hebben gedaan. Een naam met betekenis, want kinderen mogen zich op onze school in een veilige omgeving ontwikkelen, net zoals het kleurrijke koraal in een warme, schone zee.

Het Koraal – kleurrijk door Hem