Schoolraad

Basisschool het Koraal heeft een schoolraad. Onze schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle ouders en leerkrachten in de vorm van vijf ouders en twee leerkrachten  als vertegenwoordiging van de school.

De schoolraad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheden, maar heeft wel een aantal belangrijke taken, zoals:

– dienst doen als gesprekspartner en klankbord voor de directie, het team en de MR.

– op de hoogte zijn van wat er leeft bij de ouders, signalen doorgeven op school.

– op een positief kritische manier meedenken over zaken die de school aangaan en daarbij adviseren naar de directie en/of het bestuur.

Ongeveer 7 keer per jaar komt de schoolraad bij elkaar. Samen bespreken we allerlei actuele schoolzaken, zodat we op de hoogte zijn van wat er speelt op en rond de school. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het schoolplan, lestijden, het schoolplein, de schoolgids en de formatie. In al deze zaken hebben de leden van de schoolraad een adviesfunctie. Daarnaast onderhoudt de schoolraad de contacten met de ouders en ook lief en leed van het personeel behoort tot onze aandachtsgebieden.

Twee ouders en één leerkracht van de schoolraad zitten ook in de MR, de medezeggenschapsraad. Deze leden hebben wel bepaalde rechten. Samen met het schoolteam wordt er gewerkt aan het beleid op het gebied van onderwijs en identiteit.

De leden van onze schoolraad zijn:

Aron Sieders, voorzitter SR en MR-lid, ouder

Zwanet Veldman, secretaresse SR en MR-lid, ouder

Ellen Botter, ouder

Els van der Vegt, ouder

Reina van der Vinne, ouder

Simone van der Vinne, leerkracht

Annet de Haan, leerkracht