IKC raad

Kindcentrum het Koraal heeft een IKC raad. Onze IKC raad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle ouders en medewerkers van de school, de kinderopvang en de BSO.

De verdeling is als volgt:

  • 2 personeelsleden vanuit het basisonderwijs: Annet de Haan en Demi Schutte
  • 2 ouders vanuit het onderwijs: Peter de Vries, Marjolein Wimmenhove
  • 2 personeelsleden vanuit de kinderopvang: Evelien Jonker (kdv/ psz) en Janet Moes (bso)
  • 2 ouders van de kinderopvang Wim Bredewold (kdv/psz) en Annelies van den Hof (bso)

De IKC raad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheden, maar heeft wel een aantal belangrijke taken, zoals:
– dienst doen als gesprekspartner en klankbord voor de directie, het team en de MR.
– op de hoogte zijn van wat er leeft bij de ouders, signalen doorgeven op het kindcentrum.
– op een positief kritische manier meedenken over zaken die het kindcentrum aangaan en daarbij adviseren naar de directie en/of het bestuur.

Ongeveer zeven keer per jaar komt de IKC raad bij elkaar. Samen bespreken we allerlei actuele lzaken, zodat we op de hoogte zijn van wat er speelt op en rond het kindcentrum. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het schoolplan, lestijden, het schoolplein, de informatiegids en de formatie. In al deze zaken hebben de leden van de IKC raad een adviesfunctie. Daarnaast onderhoudt de IKC raad de contacten met de ouders en ook lief en leed van de medewerkers behoort tot onze aandachtsgebieden.

Twee ouders en twee leerkracht van de IKC raad zitten ook in de MR, de medezeggenschapsraad. Deze leden hebben wel bepaalde rechten. Samen met de medewerkers wordt er gewerkt aan het beleid op het gebied van onderwijs en identiteit.